Rainbow

Blu Dots heeft besloten het systeem uit te breiden naar een ERP-systeem en een inventaris- en financieel beheer op te nemen. Daarom hebben we besloten om de app opnieuw te branden onder een nieuwe naam “Rainbow”. Rainbow Payroll en Rainbow HRM zijn leidende payroll- en HR-informatiesystemen in Suriname. Rainbow is een cloudoplossing (SAAS).

Modules:
Loonlijst
Tijdregistratie
HR Basic
Werving
Prestatiemanagement
Beloningsbeheer
Leren
Zorg voor medewerkers

Back to top of page